Vem är Jesus?

Vem är Jesus? Vad betyder hans liv, död och uppståndelse för mig.
Jesus svarade “Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” Joh 14:6

Kommer du från Aliingsås? Om du har frågor om kristen tro – inte tillhör någon kyrka – och vill veta mer, får du beställa en Jesusbibel helt GRATIS!