Mjörn är av riksintresse. Den är med sina 55 km2 kommunens största sjö. Vattenytan ligger 57,7 meter över havet. Sjön ligger delvis i Lerums kommun. Sammanhängande vegetationsbälten finns runt nästan hela sjön i form av vass och säv, men även smalkaveldun, dyfräken och jättegröe förekommer. Bland övrig flora kan nämnas strandveronika, backvial och klockgentiana.