Längst ute på piren vid inloppet till Alingsås småbåtshamn, där angöringsfyren visar vägen för sjöfararna och där Säveån rinner ut i Mjörn finns det en uppskattad utkiks- och rastplats.
Här kan man sitta och titta på båtlivet på Mjörn, hoppas på den stora fiskelyckan (fiskekort krävs) eller grilla något över den iordninggjorda grillplatsen.